ZŠ J. A. Komenského Příspěvky

Výše příspěvku

1. část = 600 Kč
První část příspěvků je nutno uhradit v období od 1.9.2019 do 30.10.2019.

2. část = 600 Kč
Druhou část příspěvků je nutno uhradit v období od 1.1.2020 do 28.2.2020.

Jak zaplatit?

Převodem na účet: 266132078/0300
Variabilní symbol pro 1. část příspěvků: 100
Variabilní symbol pro 2. část příspěvků: 200

Do poznámky pro příjemce platby uveďte jméno hráče.

Platba v hotovosti je možna pouze ve výjimečných případech.