Starosta Kyjova ocenil mladé florbalisty

6. listopad 2015 admin Ostatní

Ve středu 4.11.2015 v 16,00 hodin odpoledne se starosta města Kyjova p. František Lukl sešel s mladými kyjovskými florbalisty. Důvodem setkání bylo ocenění 150. člena florbalového klubu FBC Dragons Simona Veselého. Toho na kyjovskou radnici doprovodila asi desítka jeho spoluhráčů.

Starosta spolu s místostarostou p. Antonínem Kuchařem a vedoucím organizačního odboru p. Filipem Zdražilem přivítali florbalisty v malé zasedací místnosti, kde bylo pro ně připraveno rovněž malé pohoštění. Kromě ocenění Simona a jeho spoluhráčů pan starosta krátce s kluky, jejich trenéry i paní ředitelkou Domečku pohovořil o jejich vztahu ke sportu, florbalu a samozřejmě se zajímal také nejen o jejich aktuální herní výsledky, ale i o problémy, s nimiž se florbalisté v Kyjově potýkají. V závěru přislíbil pomoc řešit situaci s nedostatkem vhodných prostor k zápasům a k tréninkům. Nic méně všechny upozornil, že řešení není závislé jen na jeho osobě, ale je zejména na radě města a samozřejmě možnostech rozpočtu. Na druhou stranu florbalisté slíbili starostovi, že se budou i nadále snažit co nejlépe reprezentovat svoje města a svůj klub, a že vzájemnou spolupráci s městem dosáhneme i potřebných výsledků. Osobně mohu za všechny zúčastněné potvrdit, že příjemná hodinka s vedením města Kyjova utekla hodně rychle. Děkuji všem hráčům, kteří si našli čas a na Radnici přišli.

Roman Grabovský